Seychely: naše reportáž

Každý zdejší ostrov je tropický zázrak, jehož jemný vánek nese legendy na křídlech mořských ptáků. Seychely jsou jako vlhký, intenzivní polibek nádherného stvoření vašich tajných snů, ze kterých nechcete nikdy procitnout. Tělo, duše i mysl tu prochází dokonalou očistou a vrací se k podstatě bytí.

Kráčíte bosýma nohama po nekonečné bílé pláži. Jste sami. V dokonalé harmonii s přírodou objevujete prvotní ráj, tak čistý, jak jen může být. Dlouhá řada vysokých palem se sklání nad smaragdovými lagunami. Špičky dlouhých listů spokojeně šumí, jak je laská vánek od oceánu. Křišťálově čistá voda se rozlévá po hebkém koberci zlatavé pláže, jež si tiše melodicky pobrukuje a vysmívá se plynoucímu času, který tu ztratil uspěchanou příchuť. Na pláži není jediný člověk, její písek splývá s nekonečnou oblohou a zpěvem ptáků o věčné svobodě. Začíná další běžný den na Seychelách.

Růžová žula


Zkusme jít na chvíli proti času až na samý počátek, kdy se utvářela podoba planety Země. Stali bychom se svědky drobení prakontinentu Gondwany. Z něj se oddělila i skupina ostrovů, které volně odpluly do Indického oceánu. Nakonec zakotvily mezi Indií, Afrikou a Madagaskarem. Tyto poklady, vyzdvihnuté z nekonečných tyrkysových hlubin, dnes známe jako Seychely, jediné žulové ostrovy uprostřed oceánu. Mohutné balvany z růžovošedého kamene byly po mnoho let vystaveny zuření vodních mas a pak nablýskány jemnými vlnami. Dnes jsou symbolem krásy staré jako sám čas, zrozené z rozmarů přírody. Souostroví spojuje víc než milion čtverečních kilometrů oceánu, jež ukrývají bohaté a pestré životní formy rostlin a zvířat, které jsou asi nejvíce ceněným bohatstvím Seychel. A byli to Francouzi se svým vrozeným citem pro krásu, kdo tu jako první zakotvil s cílem usadit se a vytvořit si nový domov. Šlo o velmi pestrou pionýrskou výpravu osadníků – účastnilo se jí patnáct bělochů, pět Indů a osm Afričanů. V roce 1814, kdy se Seychely staly britskou kolonií, tu už žilo tři a půl tisíce lidí... Pod britskou správou ostrovy zůstaly až do roku 1976, kdy získaly nezávislost. Seychelané dodnes tvoří koktejl nejrůznějších národů a ras. Přistěhovalci sem přicházeli ze všech světových stran a každý přispěl svými zvyky a tradicemi do kulturního mixu, který harmonicky vytvořil dnešní národ Kreolů, celkem pouhých osmdesát tisíc obyvatel. Díky vlivům, které na Seychely přicházely ze všech kontinentů, panuje fascinující pestrost i v architektuře, hudbě nebo místní kuchyni. V lidové kultuře Seychelanů hrají pak nesporně zcela přednostní roli africké černošské tradice.

Anonymní silueta


Seychely tvoří na sto patnáct opravdových pokladů. Všechny zdejší ostrovy mají vlastní historii, legendy i tajemství. Už samotný název jakéhokoli kousku pevniny může být impulsem pro rozvíjení fantazie, inspirací pro bohatou představivost. Některé ostrovy zdědily jméno po svém objeviteli, magnátovi nebo významné osobnosti z doby objevení. Desroches, Mahé, Praslin, Denis, Sainte-Anne, d´Arros, Alphonse… svým názvem plní slib věrnosti těm, díky nimž získaly místo v historii, staly se tečkou na mapě známého světa. Jiné ostrovy se jmenují po místních zvířatech, jako potvrzení jejich existence uprostřed nezměrného oceánu. Chauve-souris (netopýr), Fregate (fregatka)… při jejich vyslovení si každý představí hejna, která byla příslibem života v odlehlých končinách. Názvy ostrovů vyjadřují zeměpisnou vlastnost, profil hory, zkrátka siluetu. Ostatně jeden z ostrovů se jmenuje právě Silhouette. Jeho hory vstávající z oceánu vypadají v zapadajícím slunci jako tajuplný obrys na horizontu. I kartografové využili svých znalostí, když ostrovy Seychel dostávaly jména: Round, Moyenne, Longue, Nord... A pak je tu ostrov s paradoxním názvem Anonym. Označením mu možná upřeli něco z identity, nikoli však osobitost. Jeden z ostrovů se jmenuje Felicíté. Tím jen potvrzuje, že Seychely jsou opravdu šťastné ostrovy. Ukrývají snad všechny vysněné krásy našeho světa. Každý po svém.

skrýt obsahzobrazit obsah